tran https://lapdatcamerawifi.vn Male

L?a ch?n l?p ??t camera wifi cho gia ?ình giá r? ngày nay ???c khách hàng quan tâm khá nhi?u và khá phát tri?n ,ph? bi?n nh?m ?em l?i an ninh cho gia ?ình , v?i tính n?ng ho?t ??ng ??c l?p thu v? hình ?nh và truy?n t?i thông tin qua ???ng truy?n m?ng . Camera wifi s? là s? l?a ch?n thông minh dành cho b?n trong vi?c quan sát gia ?ình.

https//camerasaigon24h.com camera quan sat


Công ty chuyên l?p ??t camera c?a An Thành Phát xin gi?i thi?u ??n khách hàng dòng camera IP cube KX-H30WN c?a th??ng hi?u KBVISION.S?n ph?m camera IP không dây KBVISION KX-H30WN có ?? phân gi?i cao 3.0 megapixel, n?i b?t v?i thi?t k? ?n t??ng ngay t? cái nhìn ??u tiên, ti?n l?i cho vi?c l?p ??t v?i wifi tích h?p, tiêu th? ?i?n n?ng th?p cho phép quay quét liên t?c lên ??n 180 ??. Có tích h?p h?ng ngo?i và kh? n?ng phát hi?n âm thanh thông minh, ?àm tho?i hai chi?u, kh? n?ng ch?y ??c l?p v?i l?u tr? ?ám mây. Camera IP KBVISION KX-H30WN (Xoay 360 ?? cao c?p) có kh? n?ng nâng c?p th? nh? lên ??n 128GB, ?? phân gi?i c?c k? s?c nét. ?ây là dòng camera Home IP h? tr? tính n?ng k?t n?i thông minh ?? ??n gi?n hoá vi?c cài ??t, thích h?p dùng trong các gia ?ình, c?a hàng, v?n phòng....V?i thi?t k? sang tr?ng dòng camera Camera Wifi KBVISION KX-H30WN Cube .s? d?ng ???c t?t c? m?i ?i?u ki?n khí h?u ngoài tr?i , nhi?t ?? , và ?? ?m mà camera KBvision ?ã thi?t k?, Camera Wifi KBVISION KX-H30WN Cube còn ?em l?i s? m?i m? ??n khách hàng v? thi?t k? l?n các tính n?ng khác bi?t so vói dòng camera thông th??ng , camera KX-H30WN có th? s? s?ng ngoài tr?i , hay các h?m xe , kho x??ng , nhà x??ng , công trình …vv. Nh? có nhi?u ?èn h?ng ngo?i nên dòng Camera Wifi KBVISION KX-H30WN Cube có th? quan sát m?i góc nhìn k? c? ban ?êm khi không có ?? ánh sáng , khách hàng l?p camera KX-H30WN . Yên tâm h?n khi s? d?ng vì dòng camera này là camera th??ng hi?u m? ??m b?o v? ch?t l??ng l?n ch? ?? b?o hành lên ??n 2 n?m .Công ty An Thành Phát tin ch?c r?ng khi b?n l?a ch?n l?p camera KX-H30WN .c?a chúng tôi , khách hàng không ch? an tâm v? ch? ?? b?o hành mà còn có nhi?u khuy?n mãi khi mua camera KX-H30WN t? công ty camera An Thành Phát.


Giá bán 2.500.000 VN?

Thông s? k? thu?t camera IP Wifi KBVISION KX-H30WN:


- C?m bi?n hình ?nh: Aptina 3.0 Megapixel


- Chu?n nén hình ?nh: H.264 và MJPEG


- Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080)


- Tích h?p cân b?ng ánh sáng, bù sáng, ch?ng ng??c sáng, ch?ng nhi?u 3D-DNR, c?m bi?n ngày/?êm giúp camera quan sát t? ??ng ?i?u ch?nh hình ?nh và màu s?c ??p nh?t phù h?p nh?t v?i m?i môi tr??ng ánh sáng


- H? tr? 20 user truy c?p cùng lúc


- ?ng kính: 2.3mm (góc nhìn 120°)


- T?m xa h?ng ngo?i: 10m


- K?t n?i chu?n Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) kho?ng cách có th? lên ??n 50m


- H? tr? cài ??t wifi cho camera d? dàng, b?t kì khách hàng nào c?ng có th? t? cài ??t ???c


- H? tr? Micro SD, t?i ?a 128GB; âm thanh 2 chi?u


- H? tr? Cloud (server t?i Vi?t Nam ho?t ??ng m?nh m?, ?n ??nh) ch? c?n scan QR Code: d? dàng cài ??t, quan sát qua ph?n m?m trên ?i?n tho?i


- H? tr? Push video báo ??ng qua thi?t b? di ??ng trên ph?n m?m KBVISION Pro


- Ngu?n 5VDC/ 2A


- Chu?n k?t n?i Onvif


- Nhi?t ?? ho?t ??ng -10 ~ +45°C: có th? ho?t ??ng ? môi tr??ng th?i ti?t kh?c nghi?t nh? khu v?c b?ng giá hay bên trong kho l?nh


- Xu?t x? th??ng hi?u: M?


- B?o hành: 24 tháng.D?ch v? l?p ??t camera wifi cho gia ?ình uy tín

-Công ty An Thành Phát chuyên cung c?p nh?ng hãng camera quan sát ch?t l??ng, uy tín có tên tu?i trên th? tr??ng camera quan sát t?i Vi?t Nam ??c bi?t là nh?ng hãng camera quan sát giá r?, ch?t l??ng cao , ch? ?? s? d?ng ?n ??nh .


-Cam k?t bán hàng ?úng giá, s?n ph?m ?úng ch?t l??ng, s?n ph?m ???c nh?p kh?u nguyên chi?c, cam k?t hàng m?i 100% có CO, CQ ??y ??.


-Khi có s? c? v? h? th?ng camera quan sát, khi công ty nh?n ???c thông báo c?a k? thu?t thì chúng tôi s? c? nhân viên k? thu?t ??n b?o hành trong th?i gian s?m nh?t có th? cho khách hàng.


-Nhân viên kinh doanh có nhi?u kinh nghi?m, t?n tình, chu ?áo h??ng d?n khách hàng nh?ng m?t hàng ch?t l??ng, uy tín nh?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.


-Nhân viên k? thu?t có nhi?u kinh nghi?m l?p ??t, nhi?t tình, ?i dây th?m m? nh?t có th? cho khách hàng, ?áp ?ng ?úng nhu c?u c?a khách hàng.


-Ch? ?? b?o hành sau bán hàng ???c ??t lên hàng ??u nh?m t?o s? uy tín c?a công ty ??n v?i khách hàng, các m?t hàng camera ch?t l??ng uy tín ???c b?o hành 2 n?m n?u có l?i k? thu?t.Công Ty TNHH TM-DV An Thành Phát

??n v? thi công l?p ??t h? th?ng camera quan sát chuyên nghi?p


Tr? S?: 51 L?y Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM


Hotline: 0938.11.23.99


Chi Nhánh 1: 152 Ung V?n Khiêm, P25, Bình Th?nh Tp.HCM


Phone: 0938.717.757 028 6258 3272


Chi Nhánh 2: 33 Nguy?n V?n C?, KP 5,Th? Tr?n Tr?ng Bom, ??ng Nai


Phone: 0936.135.678
500
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

Connections
500
CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views
camera quan sát 500

stream-profile
 We couldn't locate any more posts