mustafaozates Male Turkey

Anestezili MR, uygulaman?n özelliklerine ba?l? olarak hastan?n uykusunda veya sedasyon ad? verilen hafif bir uyku halinde olmas? gerekti?i için yap?lan bir MR türüdür. Bu tür MR çekimleri, genellikle çocuklarda, yo?un anksiyetesi olan hastalarda veya hareket kontrolü mümkün olmayan hastalarda yap?l?r. Anestezili MR, hastan?n rahatl??? için önemli bir seçenek olabilir, ancak sedasyon kullan?m? gibi baz? riskleri de beraberinde getirir.
0
Total Reach
0
Tribemates
0
Tribes
0
Posts

Influencer Stats

CHANNEL Followers / SUBSCRIBERS Views

stream-profile
 We couldn't locate any more posts